RA MẮT Nguyệt Ảnh S11 - 10H NGÀY 29/04/2017
TRANG CHỦ > Tin Tức
10:00 - 29/04: Ra mắt máy chủ 11- Train KNB

  Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 11 ● Thời gian: 14h ngày 29/04/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt m&aacut...

Ngày gửi : 28/04/2017

Chi tiết
14:00 - 03/03: Ra mắt máy chủ 10- Train KNB

  Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 10 ● Thời gian: 14h ngày 03/03/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt m&aacut...

Ngày gửi : 03/03/2017

Chi tiết
14:00 - 19/02: Ra mắt máy chủ 9- Train KNB

  Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 9 ● Thời gian: 14h ngày 19/02/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt máy ch...

Ngày gửi : 18/02/2017

Chi tiết
14:00 - 11/02: Ra mắt máy chủ 8- Train KNB

  Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 8 ● Thời gian: 14h ngày 11/02/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt máy ch...

Ngày gửi : 11/02/2017

Chi tiết
14:00 - 02/02: Ra mắt máy chủ 7- Train KNB

  Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 7 ● Thời gian: 14h ngày 02/02/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt máy ch...

Ngày gửi : 31/01/2017

Chi tiết
14:00 - 22/01: Ra mắt máy chủ 6- Train KNB

Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 6 ● Thời gian: 14h ngày 22/01/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt máy ch...

Ngày gửi : 21/01/2017

Chi tiết
14:00 - 18/01: Ra mắt máy chủ 5- Train KNB

Kính chào quý nhân sĩ,  BQT Nguyệt Ảnh xin thông báo ra mắt máy chủ Nguyệt Ảnh 5 ● Thời gian: 14h ngày 18/01/2017 ● Nội dung: Khai mở máy chủ mới + Sự kiện ra mắt máy ch...

Ngày gửi : 18/01/2017

Chi tiết